TestFotos

Vi samarbeider og tester våre systemer med sertifiserte selskaper og kan tilby malingssystemer som tilfredsstiller de fleste kvaliteter og standarder. Extra har egne ansatte med fagbrev - og FROSIO-sertifisering (Level III).

CPT: NORSOK system 1A, 1B, 2A, 2B, 6A, 6B, 6C, 6 NORSOK edition 5.

Oivinn

Øivinn Saastad
Øivinn Saastad har bl.a. diplomoppgave i maling og lakk. Han var i sin tid initiativtaker til å starte med fagbrev innen industrimalefaget.
Jobbet i flere år med QA hos ABB. Ansatt på Teknologisk Institutt (TI) som rådgiver innen korrosjonsvern. Har reist verden rundt med kurs og opplæring innen bl.a. FROSIO-sertifisering.

KjellKleven

Kjell Asbjørn Kleven
Utdannet kjemiingeniør, og har arbeidet innen fagområdet korrosjon og overflatebehandling siden 1968, og har jobbet med bl.a. opplæring av Frosio-inspektører.
Lang erfaring fra skadesaker, rådgiving, tilstandsvurderinger innen offshore, skip, bygg, anlegg, industri samt jernbane- og veibruer.
Har siden 1990 jobbet for operatørselskaper og engineeringselskaper med engineering/bygging/vedlikehold av offshore-installasjoner og onshore mottaksanlegg. Har siden 2004 vært hos Aker Kværner / Aker Solutions - og har i dag sitt eget konsulentfirma.